PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 

Šajā dokumentā (turpmāk – Privātuma politika) aprakstīts, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kurus mēs vācam CityBee mobilajā lietotnē, kad Jūs izmantojat CityBee transportlīdzekļus: automašīnas, velosipēdus vai motorollerus (turpmāk – Transportlīdzekļi). Aicinām Jūs rūpīgi izlasīt Privātuma politiku.

 

Savāktos personas datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību, pastāvīgi uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un CityBee mobilās lietotnes darbību (turpmāk – Mobilā lietotne). Mēs nevaram Jums iznomāt CityBee transportlīdzekļus vai sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus, kamēr neesam saņēmuši no Jums nepieciešamos personas datus.

 

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un atceļošo Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), citu personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un šo Privātuma politiku.

 

Privātuma politikā lietotos terminus interpretē atbilstoši to definīcijām Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un CityBee transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumos, ja vien Privātuma politikā nav noteikts citādi.

 

Tā kā mēs periodiski atjauninām Privātuma politiku, iesakām Jums to laiku pa laikam pārlasīt. Mēs informēsim Jūs par jebkādiem izdarītajiem grozījumiem, publiskojot atjaunināto Privātuma politiku Mobilajā lietotnē. Ja Privātuma politikā tiks izdarīti būtiski grozījumi, Mēs Jūs informēsim, nosūtot paziņojumu pa e-pastu.

 

 

       I.         KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

 

Jūsu personas datu, kas sniegti Mobilajā lietotnē un savākti Transportlīdzekļu lietošanas laikā, pārzinis (turpmāk – Mēs, Uzņēmums) ir:

 

SIA CityBee Latvia

reģistrācijas numurs: 50203191721,

Piestātnes iela 11A, LV-2015, Jūrmala, Latvija

 

Par personas datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar Mums pa e-pastu: info@citybee.lv vai pa tālruni:          +371 272 65460.

 

 

      II.         KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS?

 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz:

 

-        Jūsu piekrišanu, kuru Jūs esat devis ar skaidri apstiprinošu darbību:

·       instalējot Mobilo lietotni savā mobilajā ierīcē un izvēloties iestatījumus;

·       lejuplādējot savas vadītāja apliecības priekšpuses (aversa) attēlu un savas sejas attēlu Mobilajā lietotnē, lai būtu iespējams Jūs identificēt un veikt Jūsu transportlīdzekļu vadītāja tiesību pārbaudi tiešsaistē;

·       savā ierīcē izvēloties saņemt tiešās tirgvedības piedāvājumus pa e-pastu un izmantojot aktīvos “push” paziņojumus savā tālrunī;

·       izvēloties savā ierīcē saņemt personalizētus tiešās tirgvedības piedāvājumus pa e-pastu un izmantojot aktīvos “push” paziņojumus savā tālrunī;

·       atļaujot Mobilajai lietotnei Jūsu ierīcē pieeju ierīces kameras datiem un Jūsu ierīces atrašanās vietas datiem;

·       pirms tālruņa sarunas ar mūsu Klientu apkalpošanas centru dodot piekrišanu sarunas ieraksta veikšanai.

 

-        Mūsu līgumisko vienošanos ar Jums par Transportlīdzekļa nomu un pakalpojumu sniegšanu:

·       saskaņā ar CityBee transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.

 

-        Piemērojamiem tiesību aktiem (juridiskie pienākumi), piemēram, nodokļu nomaksu, finanšu grāmatvedību, ceļu satiksmes drošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem u.c. tiesību aktiem.

 

-        Mūsu leģitīmajām interesēm, kas ietver krāpšanas novēršanu, analīzi, parādu pārvaldību, parādnieku datu nodošanu parādu piedziņas uzņēmumiem un kredītreitingu aģentūrām, kredītspējas novērtēšanu, tīkla un datu drošības nodrošināšanu, pierādījumu sniegšanu valsts iestādēm saistībā ar iespējamām noziedzīgām darbībām, informācijas sniegšanu par pakalpojumiem vai aicinājumu izteikt viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem, GPS sistēmas izmantošanu, mūsu aktīvu drošības nodrošināšanu un ar Jums noslēgtā līguma par CityBee transportlīdzekļa nomu un pakalpojumu sniegšanu izpildi, kā arī citas leģitīmās intereses.

 

Svarīgi.

-        Pēc Mobilās lietotnes instalēšanas un lietošanas sākšanas Mēs varam nosūtīt Jums tiešās tirgvedības paziņojumus atbilstoši Mūsu leģitīmajām interesēm, lai informētu Jūs par Mūsu pakalpojumiem un lūgtu Jums novērtēt Mūsu pakalpojumus, ievērojot Mūsu likumiskās tiesības. Jūs varat atteikties no šo paziņojumu saņemšanas, veicot izmaiņas savas mobilās ierīces iestatījumos uzreiz pēc lietotnes instalēšanas vai vēlāk jebkurā laikā. Ja atteiksieties no šādu paziņojumu saņemšanas, Jums tiks sūtītas tikai nekomerciāla rakstura e-pasta vēstules un ziņas (īsziņas, “push” paziņojumi) saistībā ar CityBee pakalpojumu izmantošanu;

-        Jūs varat atteikties no visiem aktīvajiem viedtālruņa “push” paziņojumiem, veicot izmaiņas sava viedtālruņa operētājsistēmas iestatījumos.

 

 

    III.         KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN KĀDIEM NOLŪKIEM TIE TIEK IZMANTOTI?

 

3.1.    Mobilās lietotnes instalēšana un atļauju sniegšana tās iestatījumos

 

Ierīce pienācīgi darbosies tikai tādā gadījumā, ja Mobilajai lietotnei tiks sniegta atļauja izmantot ierīces operētājsistēmas un ierīces modeļa datus. Ja nepiekrītat, ka Mobilā lietotne izmanto šos datus, neinstalējiet Mobilo lietotni savā ierīcē. Ja esat instalējis Mobilo lietotni, pirms tam neizlasot Privātuma politiku, kas pieejama elektronisko lietotņu veikalos Google Play un App Store, Jums nekavējoties jāizdzēš Mobilā lietotne no savas ierīces.

 

Lai analīzes un reklāmas vajadzībām iegūtu apkopotus un anonimizētus datus par to, kā tiek izmantota Mobilā lietotne, un saprastu, kā Mēs varam uzlabot un nodrošināt mūsu pakalpojumu nepersonalizētu reklāmu, mēs izmantojam trešo pušu rīkus, piemēram, Google Firebase, Google Ads un Facebook Ads. Ja nepiekrītat datu apstrādei iepriekš minētajos nolūkos, neinstalējiet Mobilo lietotni savā ierīcē un neizvēlieties attiecīgos iestatījumus. Ja esat instalējis Mobilo lietotni, pirms tam neizlasot Privātuma politiku, kas pieejama elektronisko lietotņu veikalos Google Play un App Store, Jums nekavējoties jāizdzēš Mobilā lietotne no savas ierīces.

 

3.2.    Lietotāja konta izveide Mobilajā lietotnē

 

Ja vēlaties sākt izmantot Mobilo lietotni, Jums jāreģistrējas lietotnē un jāsniedz personas dati, ko paredz CityBee transportlīdzekļa nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi. Mums ir tiesības pieprasīt sniegt un apstrādāt šādus personas datus: Jūsu vārds un uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), adrese, kredītkartes informācija (kartes veids, bankas nosaukums, kartes numurs, derīguma termiņš), Jūsu vadītāja apliecības priekšpuses (aversa) attēls un vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) norādītā informācija (vārds un uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, vadītāja apliecības derīguma termiņa beigu datums, Jūsu sejas attēls).

 

Jūsu sejas attēls (pašfoto), Jūsu vadītāja apliecības attēls un vadītāja apliecībā norādītā informācija Mums nepieciešama, lai pārbaudītu Jūsu identitāti un tiesības vadīt automobiļus un attiecīgi nomāt tos. Tāpēc pirms pakalpojuma sniegšanas mums jāpārbauda Jūsu vadītāja apliecība – jāpārliecinās, vai, izmantojot Mobilo lietotni, iegūtais sejas attēls (pašfoto) atbilst uz vadītāja apliecības redzamajai sejas digitālajai fotogrāfijai (ar automatizētiem līdzekļiem, izmantojot pakalpojuma sniedzēja izraudzītus algoritmus), un jāpārbauda vadītāja apliecības derīgums. Jūs varat izvēlēties veikt šo pārbaudi, lejupielādējot attēlu Mobilajā lietotnē, vai arī, ja nepiekrītat sniegt datus šādā veidā, varat Mums zvanīt pa tālruni +371 272 65460, un Mēs atradīsim Jums vispiemērotāko risinājumu. Mūsu leģitīmajās interesēs ir nodrošināt, lai Mūsu pakalpojumus izmantotu tikai klienti ar attiecīgām tiesībām, tāpēc Mēs sazināmies ar vadītāja apliecības izdevējiestādi, lai pārbaudītu, vai uzrādītais dokuments ir derīgs. Lai veiktu iepriekšminēto pārbaudi, Mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumus.

 

CityBee transportlīdzekļu un pakalpojumu izmantošanas laikā Mums ir tiesības pēc noteikta laika pārbaudīt Jūsu vadītāja apliecību vai atjaunināt tās datus saskaņā ar pārbaudes procedūru. Ja Mēs konstatējam, ka tuvojas Jūsu vadītāja apliecības derīguma termiņa beigas, Mēs varam sazināties ar Jums (pa e-pastu, nosūtot īsziņu vai “push” paziņojumu) un informēt Jūs par to.

 

3.3.    Mobilās lietotnes izmantošana

 

Mobilās lietotnes izmantošanas laikā Mēs reģistrējam Jūsu veiktās darbības (piem., Transportlīdzekļu rezervēšanu, aizslēgšanu/atslēgšanu u.c.); tāpat arī Mēs vācam citus ar pakalpojuma izmantošanu saistītus datus (kādus Transportlīdzekļus Jūs esat izmantojis, izmantošanas datumu un laiku, vietu, kur Transportlīdzeklis saņemts un nodots, maršruts, ātrums, degvielas patēriņš, degvielas kartes izmantošana u.c.). Mobilā lietotne spēj izmantot Jūsu ierīces atrašanās vietas datus, ierīces kameru un nosūtīt Jums ziņas no Mobilās lietotnes, ja Jūs Mobilās lietotnes un/vai ierīces iestatījumos esat sniedzis šādu atļauju. Lūdzam ņemt vērā, ka dažas Mobilās lietotnes funkcijas var nedarboties un Jūs nevarēsiet sākt nomāt CityBee Transportlīdzekļus un/vai izmantot pakalpojumus, ja Jūs nesniegsiet atļauju Mobilajai lietotnei izmantot iepriekš minētos datus/funkcijas.

 

Jūsu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru (īsziņu nosūtīšanai)) var izmantot, lai nosūtītu ar izmantotajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, informētu par grozījumiem CityBee transportlīdzekļa nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumos un nosacījumos, izmaiņām cenrādī u. tml. Iepriekš minēto informāciju var nosūtīt arī kā “push” paziņojumus Mobilajā lietotnē. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no Mobilās lietotnes “push” paziņojumiem, veicot attiecīgas izmaiņas savas ierīces operētājsistēmas iestatījumos.

 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus (vārds un uzvārds, e-pasta adrese, CityBee transportlīdzekļa izmantošanas dati) personalizētas tiešās tirgvedības vajadzībām (tostarp mūsu partneru, piem., pārtikas piegādes, transportlīdzekļu apkopes, pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēju u.c. reklamēšanai), izmantojot e-pastu un “push” paziņojumus, tikai pēc tam, kad Jūs Mobilajā lietotnē esat devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, zvanot pa tālruni: +371 272 65460; rakstot uz e-pasta adresi: info@citybee.lv; klikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumu vēstules saņemšanas” vai atceļot Mobilajā lietotnē opciju saņemt reklāmas paziņojumus.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka Mums ir tiesības nosūtīt vispārīga rakstura tiešās tirgvedības paziņojumus pa e-pastu vai īsziņā, pamatojoties uz Jūsu leģitīmajām interesēm, lai piedāvātu Jums pakalpojumus vai lūgtu Jums izteikt viedokli par Mūsu pakalpojumiem, ja to atļauj valsts tiesību akti. Turklāt Jūs jebkurā laikā varat dot atļauju nosūtīt Jums šādus paziņojumus kā “push” paziņojumus. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, zvanot pa tālruni: +371 272 65460; rakstot uz e-pasta adresi: info@citybee.lv; klikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumu vēstules saņemšanas”, nosūtot īsziņā vārdu “STOP” vai atceļot Mobilajā lietotnē opciju saņemt reklāmas paziņojumus.

 

Ja Jūs dodat atļauju izmantot savas ierīces funkcionalitāti, kas nodrošina lietotāja atpazīšanu pēc pirksta nospieduma vai sejas attēla, Mēs nesaņemam un neapstrādājam šos datus (Mēs tikai apstrādājam ierīces sistēmas informāciju, ka lietotājs ir sekmīgi/nesekmīgi pieteicies).

 

 

3.4.    Transportlīdzekļa izmantošana

 

Katrs Transportlīdzeklis ir aprīkots ar elektronisku sistēmu, kas reģistrē Transportlīdzekļa atrašanās vietu, Transportlīdzekļa nobraukto attālumu, Transportlīdzekļa izmantošanas laiku, ātrumu, kā arī citus ar Transportlīdzekli saistītus datus, un nosūta šos datus mums. Šie dati Mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu CityBee transportlīdzekļu iznomāšanu un pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar CityBee transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.

 

Ja Transportlīdzekļa izmantošanas laikā Jūs savu ierīci savienojat, izveidojot bezvadu vai vadu savienojumu, ar Transportlīdzekļa ierīcēm, tostarp, bet ne tikai, ar navigācijas un multivides sistēmām, Jūsu ierīces dati, piem., vārds un "Bluetooth" identifikators, tiks glabāti Transportlīdzeklī, ja vien Jūs neizdzēsīsiet šos datus saskaņā ar Transportlīdzekļa ražotāja instrukcijām. Transportlīdzekļa izmantošanas laikā Jums pašam ir jāizdzēš savas ierīces dati no Transportlīdzekļa ierīču atmiņas. Ja Jūs neizdzēšat šos datus, Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tiem.

 

Kad Jūs reģistrējaties Mobilajā lietotnē un laikā, kad Jūs izmantojat CityBee transportlīdzekli vai pakalpojumus, Mums ir tiesības, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti un Mūsu leģitīmās intereses (risku novērtēšana, Mūsu aktīvu drošība, trešo pušu un to īpašuma drošības nodrošināšana, maksu iekasēšana par sniegtajiem pakalpojumiem), ņemt vērā Jūsu kredītspēju, parādus, braukšanas stāžu, attiecīgos satiksmes noteikumu pārkāpumus, ar Jums saistīto apdrošināšanas gadījumu vēsturi (piem., saistībā ar ātruma pārsniegšanu) Transportlīdzekļa izmantošanas laikā un pieņemt uz šiem datiem balstītus lēmumus, kas var ietekmēt pakalpojumu sniegšanu Jums (ja Jūs jau izmantojat Mūsu pakalpojumus).

 

Ja Jūs neizpildāt savas finanšu saistības saskaņā ar CityBee transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem un nesamaksājat savu parādu 30 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Mums ir tiesības, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, nodot datus par Jūsu parādu un Jūsu personas datus (tostarp vārdu un uzvārdu, personas kodu un citus datus, kas apliecina parāda faktu) personām, kurām ir leģitīmas intereses saņemt šos datus, vienotajām parādnieku datubāzēm parādu pārvaldības un/vai parādu piedzīšanas nolūkiem, pamatojoties uz Mūsu un trešo personu leģitīmajām interesēm.

 

Ja laikā, kad Jūs veicat reģistrēšanos Mobilajā lietotnē un/vai lietojat CityBee transportlīdzekli un pakalpojumus, Mums rodas šaubas par to, vai Jūs spēsiet norēķināties par izmantotajiem pakalpojumiem, kā rezultātā Mēs varētu ciest zaudējumus, balstoties savām leģitīmajām interesēm (risku novērtēšana, Mūsu aktīvu drošība, maksu iekasēšana par sniegtajiem pakalpojumiem), noteiktos gadījumos (piemēram, ja Jūs vēlaties nomāt ekskluzīvu transportlīdzekli, plānojat izceļot uz ārzemēm, izmantot transportlīdzekli ilgāku laiku nekā parasti vai lūdzat atlikt maksājumu, kā arī gadījumos, kad brauciena maksa pārsniedz 250 EUR un/vai pastāv citi svarīgi apstākļi, kas var radīt jebkādu risku), Mēs varam vērsties pie uzņēmuma Creditinfo Lietuva UAB ar lūgumu sniegt par Jums likumīgi pieejamos datus (tostarp informāciju par Jūsu kredītnovērtējumu u.c.) nolūkā izvērtēt Jūsu maksātspēju, nodrošināt parāda pārvaldību un/vai parāda atgūšanu.

 

Ja Jūs piezvanīsiet uz Mūsu Klientu apkalpošanas centru un dosiet savu piekrišanu tālruņa sarunas ierakstīšanai, Mēs veiksim sarunas ierakstu, tostarp Jūsu sniegto personas datu (tālruņa numurs, no kura zvanāt, cita ar Jūsu pieprasījumu saistīta informācija, tostarp, bet ne tikai, vārds un uzvārds, automašīnas reģistrācijas numurs, informācija par automašīnas avāriju, pieprasījuma saturs u.c.) reģistrāciju, lai nodrošinātu Jūsu pieprasījuma pienācīgu apstrādi.

 

Automašīnas avārijas gadījumā Mēs apstrādājam personas datus, kas ievākti saistībā ar attiecīgo satiksmes negadījumu, lai spētu kompensēt negadījumā iesaistītajām personām nodarītos zaudējumus kopīgi ar apdrošināšanas sabiedrībām un/vai atsevišķām avārijā iesaistītajām personām.

 

Lai uzlabotu CityBee transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu kvalitāti, Mēs varam analizēt anonimizētus statistikas datus (piemēram, Transportlīdzekļa izmantošanas datumu un laiku, vietu, kur Transportlīdzeklis ir saņemts un atstāts, Transportlīdzekļa maršrutu, ātrumu, degvielas patēriņu un degvielas kartes izmantošanu), kurus Mēs vācam laikā, kad Jūs lietojat CityBee transportlīdzekli un pakalpojumus, izmantojot Mobilo lietotni.

 

 

    IV.         VAI MĒS IZPAUŽAM JŪSU PERSONAS DATUS CITĀM PERSONĀM?

 

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus (trešo pušu datu centrus, serverus, dokumentu pārbaudi, fotogrāfijas, administrēšanu, maksājumu veikšanu, audita un grāmatvedības pakalpojumus, juridiskos un konsultāciju pakalpojumus, parādu piedziņas pakalpojumus, Mobilās lietotnes izmantošanas analīzes un statistikas pakalpojumus, tiešo tirgvedību, e-pastu, īsziņas, maksājumu pakalpojumus u.c.) vai sadarboties ar partneriem jautājumos, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, kad Mums ir nepieciešama piekļuve Jūsu personas datiem noteiktā apjomā. Šādā gadījumā Mēs nodrošinām, ka trešās puses ievēro konfidencialitātes saistības un atbilstošu personas datu aizsardzību.

 

Nepieciešamības gadījumā Jūsu personas dati var tikt sniegti kompetentajām valsts un pašvaldību iestādēm saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un/vai, pamatojoties uz Mūsu leģitīmajām interesēm.

 

Automašīnas avārijas gadījumā Jūsu dati tiks nodoti apdrošināšanas sabiedrībām un, ja nepieciešams, citām negadījumā iesaistītajām pusēm.

 

Pamatojoties uz pieejamajiem Transportlīdzekļa datiem, Mums ir tiesības un atsevišķos gadījumos pienākums ziņot par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu (piem., ātruma pārsniegšanu, braukšanu alkohola reibumā).

 

 

     V.         CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

 

CityBee transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām savāktie personas dati jāglabā tik ilgi, cik nepieciešams, atbilstoši personas datu vākšanas vai iegūšanas nolūkiem. Ilgāk par paredzēto glabāšanas laikposmu glabā personas datus, kas vajadzīgi, lai:

(i) izpildītu ar personas datu apstrādi saistītos juridiskos pienākumus;

(ii) saglabātu informāciju par iespējamām noziedzīgām darbībām;

(iii) celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 

Jūsu personas dati tiks glabāti:

(i) Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma administrēšanas vajadzībām (piem., klientu reģistrēšana un uzskaite, līgumu pārvaldība un līgumsaistību izpildes uzraudzība, parādu piedziņa un soda naudu uzlikšana) – 3 mēnešus, ja klients atsakās no pakalpojuma izmantošanas; 5 gadus pēc līguma izbeigšanas datuma. Informāciju par klientiem, kas nav izpildījuši savas finanšu saistības un/vai mantiskos pienākumus vai ir nodarījuši Uzņēmumam zaudējumus, glabā par 5 gadiem ilgāk;

(ii) Uzņēmuma aktīvu (iznomāto Transportlīdzekļu) aizsardzības vajadzībām (GPS sistēmas datus) – 3 gadus;

(iii) tiešās tirgvedības vajadzībām – 3 gadus, ja saņemta Jūsu piekrišana, taču ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana; balstoties uz leģitīmajām interesēm – līdz līguma izbeigšanai;

(iv) ar Jums veikto tālruņa sarunu ierakstu glabāšanas laikposms – ne vairāk kā 6 mēnešus.

 

 

    VI.         KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

 

Kā personas datu subjektam Jums ir tiesības:

(i) iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi un pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem vai to kopijām, lai Jums būtu zināmi Jūsu personas datu apstrādes nolūki, glabāšanas ilgums u.c. informācija;

(ii) pieprasīt Mums veikt izmaiņas Jūsu personas datos vai atjaunināt tos, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi;

(iii) pieprasīt uz laiku vai vispār pārtraukt visu Jūsu personas datu vai kādas to daļas apstrādi;

(iv) pieprasīt pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, ja Mums vairs nav leģitīmas intereses vai juridiska pienākuma tos apstrādāt;

(v) konkrētos gadījumos, piemēram, kad personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības vajadzībām, Jums ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, kas tiek izmantoti tiešās tirgvedības vajadzībām;

(iv) pieprasīt nosūtīt Jūsu personas datus citam pakalpojuma sniedzējam strukturētā un mašīnlasāmā formātā.

 

Jūsu personas datu apstrādē Mēs neizmantojam automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp profilēšanu, kas var Jums radīt tiesiskas sekas vai citādi Jūs nelabvēlīgi ietekmēt. Tomēr, apstrādājot Jūsu personas datus tiešās tirgvedības vajadzībām, Mēs varam piešķirt Jums noteiktas kategorijas klienta statusu, tāpēc Jums ir tiesības pieprasīt cilvēku iesaistīšanu, lai tie varētu izteikt viedokli vai iebilst pret šādu kategoriju piešķiršanu.

 

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar Mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@citybee.lt, vai nāciet uz Klientu apkalpošanas centru. Lūdzam, iesniedzot pieprasījumu, uzradīt personu apliecinošu dokumentu (ja iesniegums tiek iesniegts klātienē), parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu

vai pievienot iesniegumam sava personu apliecinošā dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja iesniegumu nosūtāt pa pastu.

 

Mēs sniegsim Jums atbildi, cik drīz vien iespējams, taču ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Jūsu iesnieguma datuma. Mēs sniedzam informāciju bez maksas, tomēr, ja Jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Mēs varam pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, vai arī atteikties izpildīt pieprasījumu.

 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, LV-1011, Rīga, Latvija, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv). Tomēr Mēs aicinām Jūs vispirms sazināties ar Mums un dot Mums iespēju izpildīt visus Jūsu pieprasījumus.

 

 

   VII.         KĀ MĒS NODROŠINĀSIM JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?

 

Lai nodrošinātu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, Mēs izmantojam atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Šie pasākumi ir izvēlēti, ņemot vērā iespējamos riskus attiecībā uz Jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.

 

Mēs stingri kontrolējam piekļuvi personas datiem, kuru apstrādi Mēs veicam, un piešķiram piekļuves tiesības tikai tiem Uzņēmuma darbiniekiem, kuriem personas dati ir nepieciešami darba pienākumu izpildei, un uzraugām, kā viņi šīs tiesības izmanto. Uzņēmuma darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir iepazīstināti ar personas datu aizsardzības prasībām, un viņi nodrošina apstrādāto personas datu konfidencialitāti.

 

Mēs regulāri pārbaudām Mūsu sistēmas, lai atklātu iespējamos pārkāpumus un uzbrukumus. Tomēr nav iespējams pilnībā nodrošināt internetā nosūtītās informācijas drošību. Tas jāpatur prātā, kad Jūs nosūtāt informāciju no Mobilās lietotnes, izmantojot interneta pieslēgumu pēc saviem ieskatiem un uzņemoties ar to saistīto risku.

 

Mēs nodrošinām, ka personas vai partneri, kuriem piešķirta piekļuve Jūsu personas datiem, izmanto noteikta līmeņa paroles, un veicam konfidenciālās informācijas aizsardzības pasākumus.

 

 

 VIII.         KĀ SAZINĀTIES AR MUMS?

 

Ja Jums radušies vēl kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar Mums pa e-pastu: info@citybee.lv  vai pa tālruni +371 272 65460.

Šī politika pēdējo reizi atjaunināta 2021-01-14